Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Syska

Kielce

Dowiedz się więcej

o mnie


Urodziłam się w dniu 10 lipca 1987 r. w Kielcach. Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra prawa po obronie pracy magisterskiej pod tytułem "Tymczasowe aresztowanie w świetle praw człowieka i obywatela" pod kierownictwem prof. dr hab. Katarzyny Dudki.

W trakcie studiów dwukrotnie odbyłam praktyki w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie. Niezbędne doświadczenie zdobywałam także w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Magdaleny Merty w Kielcach.

Po zakończeniu studiów rozpoczęłam aplikację adwokacką pod patronatem Adwokata Tomasza Czernica, gdzie poszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego (w szczególności spraw spadkowych oraz rodzinnych) i karnego. Nawiązałam również współpracę z Kancelarią Syndyk Adwokat Barbary Seweryn-Gąski, co pozwoliło mi zdobyć doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczych oraz upadłościowych.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. uzyskałam decyzję Okręgowej Rady Adwokackiej o wpisie na listę adwokatów w Kielcach.

zakres usług


Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych oraz instytucjonalnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Działalność kancelarii obejmuje doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, a także uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach oraz reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Kancelaria daje gwarancję wykonywania usług zgodnie z zasadami etyki i godności zawodu adwokata określonymi w ustawie Prawo o adwokaturze, a jej głównym priorytetem jest indywidualne podejście do każdej sprawy bez względu na jej charakter.

honorarium

Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy cena ustalana jest każdorazowo osobiście z klientem. Wysokość honorarium jest dostosowana do charakteru, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz czasochłonności prac adwokata.


Kancelaria stosuje następujące systemy ustalania wysokości honorarium:

  • rozliczenie jednorazowe - wysokość honorarium określona jest jednorazowo za zleconą usługę prawną przed przystąpieniem do wykonania zlecenia
  • rozliczenie ryczałtowe - wysokość honorarium jest stała i określona stawką miesięczną
  • rozliczenie godzinowe - wysokość honorarium ustalana jest w oparciu o liczbę przepracowanych godzin
  • rozliczenie w systemie mieszanym - wysokość honorarium określona jest jednorazowo za zleconą usługę prawną, przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, a w razie pomyślnego zakończenia sprawy przewiduje się premię od pozytywnego rozstrzygnięcia

Podane sposoby kształtowania ceny są jedynie przykładowe. Kancelaria jest otwarta na możliwość negocjacji w przedmiocie wysokości ceny usługi oraz sposobu jej kształtowania.

kontakt


Adres kancelarii:

ul. Planty 16A/302
25-502 Kielce